Hướng dẫn đăng ký hệ thống ID VTVCAB

Mục đích

Để tạo thuận lợi cho khách hàng thanh toán dịch vụ mà VTVCAB cung cấp, VTVCAB đã xây dựng chức năng đăng ký tài khoản cho người dùng trên hệ thống của VTVCAB, sau khi khách hàng đăng ký tài khoản và liên kết thành công tài khoản và danh sách hợp đồng dịch vụ mà khách hàng đang sử dụng, khách hàng có thể đăng nhập vào hệ thống và thanh toán dịch vụ của khách hàng mà không cần nhập các thông tin ở bước tìm kiếm thuê bao.

Các bước thực hiện

Bước 1: Chọn chức năng đăng nhập


Bước 2: Chọn đăng ký tài khoản id hoặc đăng ký bằng facebook, google

2.1: Đăng ký tài khoản id.

Người dùng cần nhập thông tin bắt buộc (các ô chứa dấu *).


Sau khi người dùng click nút đăng ký, hệ thống sẽ sinh ra popup xác thực với số điện thoại lấy trong màn hình đăng ký, tại đây người dùng có thể sửa số điện thoại xác thực theo số điện thoại mới.


Hệ thống trả về mã xác thực theo số điện thoại người dùng cung cấp( Mã xác thực chỉ có hiệu lực trong 02 phút từ thời điểm người dùng click nút Lấy mã xác thực, sau thời gian trên người dùng không nhập mã và xác thực thì người dùng cần lấy lại mã xác thực mới), sau khi người dùng xác nhận mã OTP thành công, hệ thống sẽ chuyển đến màn hình liên kết thông tin thuê bao VTVCAB với tài khoản id vừa mới tạo ở bước 3


Màn hình người dùng xác thực thành công


2.2: Đăng ký tài khoản google.


Khi chọn đăng ký bằng Facebook hoặc Google, hệ thống sẽ sinh ra popup để người dùng đăng nhập bằng vào facebook hoặc google.


Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống VTVCAB sẽ trả về popup lấy mã xác thực,người dùng nhập số điện thoại để xác thực đăng ký tài khoản, xác thực thành công hệ thống sẽ chuyển sang bước 3.


Bước 3: Liên kết thông tin thuê bao VTVCAB với tài khoản id

Người dùng thực hiện tìm kiếm thông tin thuê bao theo mã hợp đồng hoặc số SmartCard, Settopbox hoặc Modem và mã xác thực rồi thực hiện tìm kiếm, hệ thống sẽ trả về danh sách hợp đồng và dịch vụ tương ứng của khách hàng.


Người dùng tiến hành tích chọn thuê bao và chọn nút Xác nhận để hoàn thành liên kết giữa tài khoản ID VTVCAB và thuê bao trên hệ thống.


Liên kết thông tin thuê bao thành công.


Click nút Kết thúc hệ thống sẽ tự động đăng nhập vào hệ thống thanh toán và khi người dùng lựa chọn chức năng Thanh toán Online, hệ thống sẽ liệt kê danh sách các hợp đồng của khách hàng để khách hàng có thể lựa chọn thanh toán.TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM.

  • Địa chỉ: Số 3/84 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
  • Điện thoại: 19001515. Email: info@vtvcab.vn
  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105926285 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26 tháng 6 năm 2012, thay đổi lần 6 ngày 30 tháng 6 năm 2018.
TỔNG ĐÀI (24/7): 19001515