ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG CỔNG THANH TOÁN ONLINE PAYGATE.VTVCAB.VN

1.1 Mở đầu:

   Công ty Cổ phần Tổng Công ty truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) xin gửi tới Quý Khách Hàng ( hay còn gọi là “Người dùng”) lời chào trân trọng và cám ơn Quý Khách đã lựa chọn sử dụng Cổng thanh toán online của VTVcab. Việc đọc và hiểu Bản Điều khoản và Điều kiện này rất quan trọng khi Quý Khách quản lý, sử dụng dịch vụ được cung ứng bởi VTVcab. Văn bản này nên được đọc cẩn thận cùng với việc thực hiện các thao tác hướng dẫn sử dụng dịch và các điều khoản, điều kiện cụ thể của dịch vụ thanh toán mà Quý Khách sử dụng vì đây là thoả thuận pháp lý ràng buộc giữa Quý Khách và VTVcab. Khi Quý Khách đồng ý sử dụng dịch vụ và được VTVcab chấp thuận, tức là Quý Khách đọc, hiểu và chấp thuận với các nội dung tại Bản thỏa thuận này, và Quý Khách sẽ bị ràng buộc bởi Thoả thuận này. Bản Điều khoản và điều kiện Sử Dụng này được áp dụng cho tất cả dịch vụ thanh toán Online do VTVcab cung ứng qua trang Paygate.VTVcab.vn. Ngoài việc tuân thủ các quy định tại bản Điều Khoản và Điều kiện này, Quý Khách Hàng còn phải tuân thủ các quy định chi tiết đối với dịch vụ do mình sử dụng trên trang Paygate.VTVcab.vn

1.2 Định nghĩa
 • Thanh toán không dùng tiền mặt: Là hình thức thanh toán trực tuyến không sử dụng tiền mặt và được thực hiện thông qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trực tuyến.
 • Thanh toán dùng tiền mặt: Là hình thức khách hàng, Đối tác thanh toán trung gian sử dụng tiền mặt để thanh toán.
 • Cổng thanh toán trực tuyến: Là cổng thanh toán điện tử cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến có liên kết với Paygate.vtvcab.vn nhằm hỗ trợ thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt.

-   Các dịch vụ VTVcab, mà Quý khách có thể sử dụng bao gồm thanh toán cước truyền hình cáp, truyền hình số HD, K+, NHK. Với tư cách là khách hàng của VTVcab , Quý khách có quyền xem nội dung trên hệ thống của VTVcab và quyền này là quyền không độc quyền. Quý khách chỉ có thể sử dụng các dịch vụ VTVcab trên lãnh thổ Việt Nam..

-   Chúng tôi cam kết liên tục cập nhật các dịch vụ VTVcab nêu trên để đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt nhất. Chúng tôi cũng liên tục kiểm tra và nâng cấp các khía cạnh khác nhau của dịch vụ của chúng tôi, bao gồm trang web của chúng tôi, các ứng dụng trên điện thoại, trải nghiệm giao diện người dùng, mức độ dịch vụ, kế hoạch, tính năng quảng cáo, cung cấp và thay đổi nội dung của phim ảnh và chương trình truyền hình, phương thức giao hàng và giá cả… Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, Quý khách đồng ý rằng chúng tôi có thể bao gồm Quý khách trong hoặc loại trừ Quý khách trong những quá trình thay đổi cập nhật dich vụ mà không cần thông báo.

-   Quý khách đồng ý sử dụng những dịch vụ VTVcab, bao gồm tất cả các tính năng và chức năng liên quan, phù hợp với các quy định của pháp luật về sử dụng dịch vụ hoặc nội dung trong đó. Quý khách đồng ý không lưu trữ, download, tái sản xuất, phân phối, sửa đổi, trưng bày, trình diễn, xuất bản, tạo phái sinh sản phẩm phái sinh, chào bán, hoặc sử dụng (trừ khi được cho phép rõ ràng trong các Quy Chế Sử Dụng Dịch Vụ) các nội dung thông tin trên hoặc thu được từ hoặc thông qua dịch vụ VTVcab.mà không có sự cho phép bằng văn bản từ VTVcab Quý khách cũng đồng ý không né tránh, loại bỏ, thay đổi, hủy, làm suy giảm hoặc ngăn chặn bất kỳ biện pháp bảo vệ nội dung nào trong các dịch vụ VTVcab; Qúy khách cung cam kết không sử dụng bất kỳ robot, nhện, scraper hoặc phương tiện tự động khác để truy cập các dịch vụ VTVcab; dịch ngược, đảo ngược hoặc tháo rời bất kỳ phần mềm hoặc sản phẩm hoặc quy trình có thể truy cập thông qua các khác dịch vụ VTVcab; chèn thêm bất kỳ mã hoặc sản phẩm hay thao tác các nội dung của VTVcab.

-   Chúng tôi xin thông báo chất lượng hiển thị và thời gian tải của các nội dung VTVcab có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như vị trí, chất lượng băng thông, tốc độ kết nối internet cũng như cấu hình của thiết bị của Quý khách… Quý khách sẽ tự chọn và tự thanh toán các khoản phí dịch vụ internet.

 • Lợi dụng việc sử dụng dịch vụ VTVcab để gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo.
 • Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
 • Tuyệt đối không bàn luận, đăng tải các nội dung về các vấn đề chính trị.
 • Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào trên VTVcab.
 • Quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá khi giao tiếp với người dùng khác.
 • Sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.
 • Lợi dụng dịch vụ VTVcab để thu thập thông tin của Người Sử Dụng, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của Người Sử Dụng khác.
 • Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín VTVcab hoặc công ty chủ quản dưới bất kỳ hình thức hoặc phương thức nào.
 • Quảng bá bất kỳ sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc gửi, truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây truyền, cơ hội đầu tư trên VTVcab mà không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty chủ quản.
 • Lợi dụng VTVcab để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.
 • Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ; cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên VTVcab.
 • Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên internet.
 • Tạo đường dẫn trái phép tới tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
 • Sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống VTVcab.
 • Các hành vi xâm phạm khác dưới mọi hình thức tới sản phẩm, tài sản và uy tín của VTVcab và công ty chủ quản.
 • Quý khách đồng ý cấp quyền cho VTVcab sử dụng nội dung trao đổi thông tin của Quý khách cho mục đích quảng bá, phát triển dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ mới mà chúng tôi có thể cung cấp trong tương lai.
 • VTVcab có thể giữ lại hoặc tiết lộ nội dung của Quý khách, bao gồm cả thông tin cá nhân cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp, hoặc theo quá trình hợp pháp khác. Trong quá trình hoạt động, cho các mục đích duy trì dịch vụ và đảm bảo lợi ích người dùng VTVcab có thể sẽ chuyển giao các thông tin của Quý khách cho bên thứ ba phù hợp với các quy định của pháp luật mà không yêu cầu phải có sự đồng ý trước của Quý khách.
 • Quý khách có thể sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sư, khả năng bị phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu có hành vi vi phạm quyền tác giả hoặc quyền liên quan khi sử dụng VTVcab.

-   Các tính năng của paygate.vtvcab.vn yêu cầu Quý khách phải đăng ký, đăng nhập để sử dụng. Quý khách đăng ký tài khoản theo hướng dẫn trên trang paygate.vtvcab.vn.

-   Dịch vụ của paygate.vtvcab.vn có thể được truy cập với lứa tuổi từ 16 tuổi trở lên đối với web, 18 tuổi trở lên đối với IOS và Android. Tuy nhiên, với một số nội dung chúng tôi có hướng dẫn về độ tuổi tiếp cận phù hợp, Quý khách cam kết tuân thủ hướng dẫn này.

Trừ trường hợp có quy định của các điều khoản, chính sách khác, người dùng lựa chọn thanh toán trên Paygate.vtvcab.vn phải tuân thủ quy định của Điều khoản thanh toán.

Điều khoản thanh toán dành cho cộng đồng người dùng Paygate.vtvcab.vn về cơ bản sẽ có các nội dung:

 • Người dùng sử dụng công cụ thanh toán trên Paygate.vtvcab.vn khi người dùng đủ 18 tuổi hoặc có người đại diện, người giám hộ cùng tham gia và đảm bảo rằng người dùng đã xem và hiểu rõ về quyền và trách nhiệm của mình cũng như của chúng tôi.
 • Chúng tôi sẽ liên hệ với người dùng qua tài khoản trên Paygate.vtvcab.vn hoặc email về thông tin thanh toán hoặc tài khoản của người dùng khi người dùng sử dụng công cụ thanh toán trên Paygate.vtvcab.vn hoặc dịch vụ liên kết.
 • Với nguyên tắc bảo mật thông tin tài chính thiết lập tại Chính sách dữ liệu và quyền riêng tư của chúng tôi, chúng tôi đảm bảo tính bảo mật thông tin tài chính của Người dùng khi sử dụng công cụ thanh toán trên trang Paygate.vtvcab.vn

-   Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của các bên liên quan, đồng thời yêu cầu sự tôn trọng các quyền về sở hữu trí tuệ.

-   Chúng tôi không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm tới quyền sở hữu trí tuệ trên paygate.vtvcab.vn Mọi sản phẩm, dịch vụ, logo, kiểu dáng thiết kế… được cung cấp bởi paygate.vtvcab.vn đều thuộc quyền sở hữu của paygate.vtvcab.vn Không có bất kỳ cá nhân, đơn vị, tổ chức nào khác được phép sao chép, sử dụng… hoặc có các hành vi ảnh hưởng đến quyền sở hữu trí tuệ của paygate.vtvcab.vn nếu chưa được sự đồng ý của paygate.vtvcab.vn

-   Paygate.vtvcab.vn quy định về điều kiện sử dụng tính năng thanh toán dịch vụ của Người dùng trên Paygate.vtvcab.vn;

-   Paygate.vtvcab.vn có quyền hủy bỏ giao dịch thanh toán nếu nhận thấy có những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Điều khoản thanh toán, Chính sách dữ liệu và quyền riêng tư của chúng tôi;

-   Paygate.vtvcab.vn sẽ không thu thập hay lưu trữ tất cả các thông tin mà người dùng cung cấp, thay vào đó Paygate.vtvcab.vn chỉ lưu trữ một phần tối thiểu nhằm đảm bảo khả năng hoàn tất giao dịch, tra soát và xử lý khiếu nại (nếu có);

-   Paygate.vtvcab.vn sẽ bảo mật các thông tin về việc thanh toán của khách hàng do Paygate.vtvcab.vn thu thập, trừ trường hợp cần cung cấp những thông tin này cho bên thứ ba là đối tác của Paygate.vtvcab.vn, nhà phát hành thẻ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đảm bảo giao dịch được thực hiện, cải thiện sản phẩm, cũng như phát triển hệ thống kinh doanh của Paygate.vtvcab.vn;

-   Khi sử dụng dịch vụ thanh toán online tại paygate.vtvcab.vn, khách hàng sẽ được yêu cầu cung cấp một số thông tin cá nhân và tài khoản.

-   Đối với thông tin cá nhân: Các thông tin này phục vụ cho việc xác nhận quá trình thanh toán của khách hàng, đồng thời nếu được sự đồng ý của quý khách, paygate.vtvcab.vn cũng sẽ sử dụng những thông tin liên lạc để gửi đến quý khách những sự kiện, tin tức khuyến mãi và ưu đãi đặc biệt. Mọi thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được paygate.vtvcab.vn bảo mật và không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào biết; trừ phi có sự đồng ý của khách hàng hoặc buộc phải cung cấp cho cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật.

-   Bảo mật và lưu trữ an toàn các thông tin của khách hàng.

-   Không mua bán, trao đổi thông tin của khách hàng cho các bên khác khi chưa có sự đồng ý của khách hàng.

-   Giải quyết những thắc mắc, sai sót, vi phạm mà khách hàng gặp phải trong quá trình thanh toán do lỗi của paygate.vtvcab.vn

-   Có thể liên hệ với người bán hàng mà bên mua giao dịch, liên hệ với ngân hàng của bên mua, với người sử dụng khác hoặc liên hệ tới bên thứ ba để cảnh báo hoặc lưu ý tới hành động của bên mua.

-   Phối hợp và cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi xảy ra khiếu nại, tố cáo liên quan đến các hành vi lừa đảo về tài chính hoặc vi phạm pháp luật.

-   Đối với thông tin tài khoản: paygate.vtvcab.vn và bên thứ ba sẽ áp dụng những biện pháp bảo mật cao nhất do các hệ thống thanh toán nổi tiếng thế giới như Visa và MasterCard cung cấp nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho tài khoản của khách hàng.

-   Paygate.vtvcab.vn sẽ hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thanh toán trong khả năng của chúng tôi;

-   Các quyền và nghĩa vụ khác quy định theo pháp luật hiện hành và chính sách của Paygate.vtvcab.vn tùy từng thời điểm.

paygate.vtvcab.vn được miễn trừ trách nhiệm trong những trường hợp dưới đây:

-   paygate.vtvcab.vn không chịu trách nhiệm nếu thông tin bị lấy cắp từ máy tính của khách hàng do bị nhiễm virus hay do bất cứ nguyên nhân tương tự nào khác.

-   paygate.vtvcab.vn không chịu trách nhiệm trong trường hợp hệ thống máy tính của khách hàng gặp sự cố hoặc bị can thiệp liên quan tới việc sử dụng một website khác khi đang thanh toán.

-   paygate.vtvcab.vn không chịu trách nhiệm nếu việc mất dữ liệu thông tin của khách hàng do những nguyên nhân khách quan như: chiến tranh, nội chiến, nổi loạn, cách mạng, khởi nghĩa, sức mạnh quân sự hoặc sung quân, tội phạm, thiên tai (hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, núi lửa phun trào, mưa bão hoặc các thảm họa tự nhiên khác);các hoạt động khủng bố, quốc hữu hóa, sự trừng phạt của chính quyền, bao vây, cấm vận; tranh chấp lao động, bãi công; gián đoạn, hỏng hóc của hệ thống điện hoặc bất kỳ tình huống tương tự nào vượt quá sự kiểm soát của paygate.vtvcab.vn

-   Khách hàng cam kết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi thông tin cá nhân, tài khoản, thẻ tín dụng đã được khai báo là trung thực và chính xác. Nếu có bất kỳ sai sót, giả mạo hay tranh chấp nào phát sinh, paygate.vtvcab.vn có quyền hủy giao dịch đã thanh toán của khách hàng và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến sự việc trên.

-   Khách hàng có nhiệm vụ kiểm tra thông tin tài khoản để kịp thời báo cho paygate.vtvcab.vn khi có sự cố. Trong vòng 07 ngày từ sau ngày thanh toán, paygate.vtvcab.vn sẽ không nhận giải quyết bất cứ khiếu nại nào liên quan đến việc thanh toán.

-   Khách hàng phải tự thực hiện cài đặt các biện pháp phòng ngừa để bảo đảm an toàn cho mọi hoạt động của khách hàng khi sử dụng paygate.vtvcab.vn mà không bị tấn công bởi virus hoặc bất kỳ mối đe dọa nào từ ngoài có thể can thiệp hoặc gây hư hại cho máy tính của khách hàng và paygate.vtvcab.vn

-   Sự cố kỹ thuật: Nếu Người dùng gặp phải sự cố kỹ thuật hoặc gián đoạn bất kỳ nào khiến giao dịch thanh toán không thành công, Người dùng có thể yêu cầu Paygate.vtvcab.vn hoàn tất giao dịch đó.

-   Dịch vụ khi hủy nếu không có thanh toán trước sẽ ngay lập tức được hủy. Trường hợp có thanh toán trước qua hệ thống, thì Dịch vụ sẽ được đưa vào danh sách xử lý Hoàn tiền và khách hàng sẽ được hoàn tiền vào đúng tài khoản hoặc số thẻ mà khách hàng đã dùng để thanh toán trước đó.

-   Hủy dịch vụ trước khi Đối tác thanh toán trung gian tiến hành xác nhận, Paygate.vtvcab.vn sẽ hoàn tiền toàn bộ cho khách hàng vào đúng tài khoản hoặc số thẻ mà khách hàng đã dùng để thanh toán trước đó.

   Chúng tôi có thể tiến hành cập nhật nội dung tại Điều khoản thanh toán này bất cứ lúc nào khi chúng tôi thấy cần thiết trong phạm vi cho phép của quy định pháp luật hiện hành. Tại thời điểm Người dùng xác nhận giao dịch, Điều khoản thanh toán cập nhật sẽ chi phối nội dung giao dịch đó. Chúng tôi sẽ liên hệ với Người dùng bất kỳ lúc nào thông qua tài khoản đăng ký hoặc địa chỉ email về bất kỳ thông tin quan trọng nào liên quan đến tài khoản người dùng và khoản thanh toán mà Người dùng đã thanh toán thông qua dịch vụ thanh toán trên Paygate.vtvcab.vn. Cách thức gửi thông báo đến Người dùng có thể thông qua mục thông báo trên website của chúng tôi hoặc gửi đến địa chỉ email Người dùng đã đăng ký hoặc địa chỉ chỗ ở hiện tại Người dùng đã cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem như Người dùng nhận được thông báo trên trang web và qua email trong vòng 24 giờ sau khi đăng hoặc gửi và trong vòng 03 (ba) ngày làm việc đối với thư gửi đến địa chỉ của Người dùng qua đường bưu điện.

   Người dùng gửi thông báo cho chúng tôi liên quan đến dịch vụ Thanh toán trên Paygate.vtvcab.vn hay Điều khoản thanh toán của chúng tôi tới địa chỉ: cskh@vtvcab.vn

   Người dùng có trách nhiệm thông báo ngay cho chúng tôi khi Người dùng có căn cứ xác định rằng có giao dịch trái phép thực hiện bằng tài khoản của Người dùng, chúng tôi phối hợp cùng các cổng thanh toán sẽ tiến hành ngăn chặn nhằm tránh tổn thất tài chính cho Người dùng. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Người dùng khiếu nại với chúng tôi vấn đề phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ khi tính phí.

   Paygate.vtvcab.vn có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại liên quan đến giao dịch thanh toán tại Paygate.vtvcab.vn. Paygate.vtvcab.vn đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của Người dùng vào chất lượng dịch vụ của Paygate.vtvcab.vn và thực hiện theo các bước sau:

 1. Bước 1: Người dùng khiếu nại về giao dịch thanh toán gửi phản hồi qua email Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng cskh@vtvcab.vn hoặc có thể phản ánh trực tiếp đến đến ban quản trị.
 2. Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Paygate.vtvcab.vn sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Người dùng, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại, Paygate.vtvcab.vn sẽ liên hệ Đối tác thanh toán trung gian để giải quyết tranh chấp đó trên cơ sở các Chính sách mà Đối tác thanh toán trung gian đã công bố.
 3. Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa hai bên, thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho Khách hàng.
 1. Nếu trường hợp xảy ra mâu thuẫn giữa Điều khoản dịch vụ và những Điều khoản này, các Điều khoản thanh toán dành cho cộng đồng người dùng Paygate.vtvcab.vn sẽ được ưu tiên áp dụng.
 2. Quy định của Điều khoản thanh toán này là hoàn toàn riêng biệt, nếu có bất kỳ điều khoản nào bị vô hiệu hoặc không thể thực thi được với phạm vi toàn bộ hay một phần, thì những sự vô hiệu hoặc không thực thi được đó sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ điều khoản nào khác.
 3. Các Điều khoản này được viết bằng tiếng Việt. Nếu bất kỳ bản dịch nào của các điều khoản này xung đột với bản tiếng Việt thì bản tiếng Việt sẽ chi phối.

   Những điều khoản dưới đây là thoả thuận của khách hàng khi sử dụng dịch vụ thanh toán từ website paygate.vtvcab.vn và các bên thứ 3

   Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá sử dụng Cổng thanh toán paygate.vtvcab.vn phải được gửi đến VTVcab ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại theo địa chỉ của VTVcab. VTVcab sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp cho VTVcab các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, cắn cứ do mình cung cấp theo quy định pháp luật.

   VTVcab chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Quý khách trong trường hợp Quý khách đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản. Quý khách đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và miễn trừ VTVcab khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Quý khách trong quá trình sử dụng VTVcab.

   Quyền Sở Hữu Trí Tuệ của VTVcab có nghĩa là bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc công nghiệp nào thuộc sở hữu của VTVcab và các công ty vận hành và quản lý và liên kết với VTVcab (nếu có) bao gồm:

 • Quyền đăng ký (hoặc nộp đơn đăng ký) sáng chế, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, thiết kế hoặc bảo hộ bản quyền ở bất kỳ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào, bao gồm quyền đăng ký bảo hộ các quyền đó theo bất kỳ hiệp ước quốc tế nào và quyền được đăng ký bảo hộ hoặc cấp quyền bảo hộ;
 • Sáng chế, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ hoặc thiết kế đã được đăng ký hoặc cấp quyền tại bất kỳ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào;
 • Bản quyền ở bất kỳ quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào;
 • Bí mật thương mại, bí quyết và thông tin mật;
 • Giấy phép hoặc quyền khác để sử dụng hoặc cấp quyền sử dụng bất kỳ hạng mục nào nêu trên hoặc là chủ sở hữu đăng ký hoặc người sử dụng bất kỳ hạng mục nào nên trên.

   Tất cả quyền Sở Hữu Trí Tuệ của hoặc liên quan đến cổng thanh toán thuộc quyền sở hữu toàn vẹn và duy nhất của VTVcab hoặc được cấp phép hợp pháp cho VTVcab sử dụng bao gồm cả các phiên bản cập nhật, nâng cấp. Quý khách thừa nhận rằng sẽ không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu hoặc quyền lợi đối với các Quyền Sở Hữu Trí Tuệ nào của VTVcab. Trừ khi được sự đồng ý của VTVcab, Quý khách không được phép sử dụng, sao chép, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào các quyền Sở Hữu Trí Tuệ đối của VTVcab.

   Quý khách đồng ý để VTVcab tự do và miễn phí sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ứng dụng, ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý hoặc hình thức thông báo nào khác mà Quý khách cung cấp cho VTVcab.

   Quý khách đồng ý rằng bản Quy chế này được giải thích và điều chỉnh theo luật pháp hiện hành của Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của Quy chế này xung đột với các quy định của luật pháp Việt Nam, điều khoản đó sẽ được VTVcab chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Quy chế vẫn giữ nguyên giá trị. Các điều khoản quy định tại Quy chế này có thể được cập nhật, chỉnh sửa tùy từng thời điểm. Chúng tôi khuyến khích Quý khách thường xuyên ghé thăm để nắm rõ các quy định cụ thể của Quy chế này.


TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM.

 • Địa chỉ: Số 3/84 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
 • Điện thoại: 19001515. Email: info@vtvcab.vn
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105926285 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26 tháng 6 năm 2012, thay đổi lần 6 ngày 30 tháng 6 năm 2018.
TỔNG ĐÀI (24/7): 19001515