Gia hạn gói kênh


Thông tin thuê bao

Mã hợp đồng :
Số thẻ giải mã :
Tên chủ thuê bao :
Địa chỉ thuê bao :
Tên người thanh toán :
Số điện thoại :
Địa chỉ Email :

Chọn dịch vụ

Chọn số tháng gia hạn thêm

 tháng, số tiền cần thanh toán:  (VNĐ)

Chọn số tiền cần nạp

  số tiền cần thanh toán:  (VNĐ)

Chọn số ngày gia hạn thêm

 ngày, số tiền cần thanh toán:  (VNĐ)

Chọn số tuần gia hạn thêm

 tuần, số tiền cần thanh toán:  (VNĐ)

Khuyến mại được hưởng

Chọn dịch vụ và số tháng gia hạn để xem thông tin khuyến mãi được áp dụng (nếu có)

Thông tin thuê bao

Mã hợp đồng :
Số thẻ giải mã :
 
Tên chủ thuê bao :
Địa chỉ thuê bao :

Thông tin thanh toán

Hình thức thanh toán:
Gia hạn gói kênh
Tên người thanh toán:
Số điện thoại:
Địa chỉ Email:
Số tiền thanh toán :
(VNĐ)
Số tiền bằng chữ :
(VNĐ)
Mô tả thanh toán :

Chọn hình thức thanh toán


VnPay MOCA MOMO ViettelPay
4


Bản quyền thuộc về Truyền hình cáp Việt Nam

TỔNG ĐÀI (24/24): 19001515